Quantcast
Channel: ŻOŁNIERZE WYKLĘCI
Viewing all articles
Browse latest Browse all 289

65. rocznica śmierci ppor. "Wiarusa"

$
0
0
65. rocznica śmierci ppor. Stanisława Grabowskiego "Wiarusa"65 lat temu, 22 marca 1952 r., we wsi Babino, w wyniku doniesienia agenturalnego, został otoczony przez grupę operacyjną UB-KBW, ppor. Stanisław Grabowski "Wiarus" i jego dwaj podkomendni. Trzej partyzanci Narodowego Zjednoczenia Wojskowego nie mieli żadnych szans, jednak gdy zorientowali się, że są otoczeni podjęli próbę przebicia się przez trzy pierścienie obławy. W wyniku półgodzinnej wymiany ognia wszyscy zginęli. Wraz z „Wiarusem” polegli wówczas: ppor. Lucjan Zalewski „Żbik” oraz sierż. Edward Wądołowski „Humor”.


Ppor. Stanisław Grabowski "Wiarus", d o 1952 r. szef PAS w Komendzie Powiatu NZW "Mazur" Wysokie Mazowieckie .

GLORIA VICTIS!!!

Strona główna>
Prawa autorskie>

Viewing all articles
Browse latest Browse all 289

Latest Images

Trending Articles